Hervorming

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarom een hervorming en waartoe dient de hervorming?

De hervorming van de Civiele Veiligheid betreft de hulpdiensten (namelijk de brandweer en de agenten van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming). Het gaat dus om niet-politionele veiligheid.

Deze hervorming vormt een prioriteit op de agenda van de Minister van Binnenlandse Zaken en de administratie en strekt ertoe:

  • de hulpverlening aan de bevolking optimaal te reorganiseren;
  • de veiligheid van de burgers en het personeel op het terrein te vergroten;
  • een beter werkkader te bieden aan de leden van de hulpdiensten (opleiding, materieel, werkprocedures).

Daarnaast maakt de hervorming van de Civiele Veiligheid de weg vrij voor:

  • een budgettaire optimalisering voor iedereen;
  • een herwaardering van het administratief en geldelijk statuut van de beroeps- en vrijwillige brandweermannen;
  • geprofessionaliseerde diensten inzake Civiele Veiligheid voor snelle en optimale interventies.

 

Wat betekent het principe van de snelste adequate hulp?

De hervorming betekent ook dat de snelste adequate hulp van toepassing is. Dat betekent dat de brandweerdienst die het snelst op de plaats van een schadegeval komt, zal interveniëren. Dit principe garandeert dat u zo snel mogelijk geholpen wordt. De u aangeboden hulp is dus de snelste en bijgevolg geniet u van een vergrote veiligheid.

Bovendien versterkt dat principe de samenwerking tussen operationele diensten, wat betekent dat de dichtstbijzijnde posten ter versterking kunnen worden opgeroepen op de plaats van een schadegeval.

 

Hulpverleningszones

Het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones verdeelt België in 32 hulpverleningszones. Die zones vormen de organisatiestructuur van de toekomstige brandweerdiensten. Elke zone beheert een bepaald aantal hulpverleningsposten.

De posten vormen onderling een netwerk op nationaal niveau. De zonegrens zal dus geen obstakel vormen voor de interventies en voor de samenwerking met andere posten die op de plaats van een schadegeval ter versterking opgeroepen kunnen worden.

De bekendmaking van dit koninklijk besluit is van kapitaal belang, aangezien het betekent dat de organisatie van de brandweerdiensten zal overgaan van een gemeentesysteem naar een zonesysteem. 

Die geografische opsplitsing werd doorgevoerd door raadgevende comités waar de plaatselijke overheden vertegenwoordigd waren en bij de besprekingen werden betrokken

Tot welke zone behoort het korps van Zandhoven

Het brandweerkorps van Zandhoven werd ingedeeld in Zone Rand ( zie op de kaart - de gele zone)