Grootschalige communicatieoefening

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 28/01/2012 werd er voor het eerst in Zandhoven een grootschalige multidisciplinaire oefening georganiseerd, waarbij zowel discipline 1 ( brandweer), als discipline 2 (medische discipline) als discipline 3 ( politie) betrokken waren.
 
Met deze oefening werd, in tegenstelling tot andere multidisciplinaire oefeningen, de focus gelegd op de communicatie. Deze oefening kreeg de naam "Papageno".
 
Oefendoel 
Ervaring leert echter dat er bij het begin van multidisciplinaire interventies altijd chaos heerst door een gebrekkige communicatie. Hetzij door een gebrek aan middelen, hetzij door een gebrek aan mogelijkheden. Bij aanvang zal er tussen de eerste interventieploegen een motorkapoverleg plaatsvinden, maar daarna zal men snel een duidelijke structuur in de organisatie van de interventie moeten brengen teneinde verdere chaos te vermijden. Daarom is het ook erg belangrijk om in het gemeentelijke ANIP een communicatie- en transmissieschema op te maken dat als leidraad kan dienen bij een grootschalige interventie.
 
Om dit communicatieschema te kunnen opmaken, werd er voordien een structuur uitgezet voor de verschillende disciplines. Alvorens dan tot een definitief schema te komen, werd deze structuur in de praktijk omgezet.
 
Beschikbare communicatiemiddelen

Bij interventies kan beroep gedaan worden op volgende communicatiemiddelen:

- ASTRID

- telefoon & gsm

- fax

- e-mail

- OSR

Indien deze middelen duidelijk in een communicatie- en transmissieschema verwerkt worden, zal de communicatie bij grootschalige incidenten gestructureerd kunnen verlopen.

We mogen toch wel trots zeggen dat zowel Astrid, GSM, Email en OSR in deze 2 uur durende oefening actief werden gebruikt. 

Wie nam er aan deze oefening deel

Discipline 1 : Ons eigen brandweerkorps -  deze discipline had het interventieterrein ingedeeld in verschillende flanken - onder leiding van flankcommandanten en hun ordonnans.

Discipline 2 :  Medische discipline ( Vlaamse Kruis en Ziekenwagen Zandhoven). Deze discipline had de interventiezone ingedeeld in noria's en VMP - onder leiding van enkele MUG's

Discipline 3 :  Politie ZaRa . Deze discipline had de interventiezone ingedeeld in perimeters en verkeer

Ook de CPOPS werd operationeel gesteld. Deze werd bemand door DIR CPOPS, DIR BW, DIR MED en 2 DIR's POL. De communicatie met de CPOPS verliep via Astrid en GSM.  

Ook het CCGEM werd bemand door de burgemeester, de noodplanambtenaar van de gemeente Zandhoven en een vertegenwoordiger van elke discipline.

De communicatie tussen CPOPS naar CCGEM verliep zowel via Astrid, Email en zelfs op het OSR werd een logboek bijgehouden. 

   
 

 

Resultaat van de oefening 

Met fierheid mogen we toch wel stellen dat het communicatieschema dat vooraf nauwkeurig werd uitgewerkt,  in de werkelijkheid voor een perfecte toepassing heeft gezorgd. Uiteraard dient een oefening om hier en daar nog wat aanpassingen te doen in geval zich in realiteit een grote calamiteit zou voordoen. Maar dit gaat eerder over kleine praktische zaken in cpops en CCGem om het organisatorisch wat makkelijker te hebben.

zoals: 

- betere internetverbinding in CPOPS 

- beamer in CCGEM om alle communicatie via Mail en OSR op groot scherm te presenteren. 

.... 

         

Toch nog een speciale dank aan alle medewerkers die aan deze oefening hebben deelgenomen, zijnde : 

- de Burgemeester van Zandhoven

- de Noodplanambtenaar van Zandhoven 

- de verschillende commissarissen en ploegen van de politie ZaRa 

- de verschillende ploegen van het Vlaamse Kruis en ziekenwagen Zandhoven 

- de hoofdarts van Spoedgevallendienst St Jozef Malle 

- en niet te vergeten de verschillende ploegen van ons eigen brandweerkorps.