Infrastructuur

 
 
 
 
 
 
 
 
De datum van 4 april 1998 zal in de geschiedenis van de brandweer van Zandhoven opgetekend staan voor de inwijding van de gerenoveerde en verbouwde brandweerkazerne. De kazerne werd uitgebreid met volgende plaatsen: garage, perslucht en compressorkamer, twee kleedkamers, radiokamer, kantine, leslokaal, museum, duivelskamer(opslagplaats gevaarlijke producten), rustplaats, magazijn, drie wasplaatsen en bureel dienstchef.
 
Wij geven U hieronder graag een rondleiding.
 
 
 
VOORAANZICHT 
 
 
 
 
 
LESLOKAAL 
 
 
SEINKAMER  
 
 
 
 
DE STICHTERS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
VOORAANZICHT
 
 
ZIJAANZICHT
 
KLEEDKAMER
 
 
PERSLUCHTKAMER
 
 
 
 
DE OUDE MOBIELE POMP
 
 
 
HOOFDINGANG
 
 
ZIJAANZICHT
 
KANTINE
 
 
PERSLUCHTKAMER