Kleine blusmiddelen

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handleiding voor het gebruik van kleine blusmiddelen

Deze pagina geeft een goed overzicht van de meest gangbare kleine blusmiddelen die aanwezig kunnen zijn in uw woon- en werkomgeving.

Bel altijd 112

Alvorens in te gaan op de soorten brandblusmiddelen en de techniek en tactiek van het blussen of beperken van een beginnende brand, geldt als gouden regel dit:

 • Waarschuw direct de brandweer via 112.
 • Waarschuw de mensen in de directe omgeving.
 • Doe een bluspoging het liefst met meerdere personen.
 • Blijf altijd laag bij de grond in verband met rook en hitte.
 • Probeer te blussen met meerdere blusapparaten of slanghaspel.
 • Blus een elektriciteitsbrand nooit met water.
 • Blus een gasleiding die brand nooit; maar houd de omgeving nat tot de gasleiding is afgesloten.
 • Als u ziet dat de bluspoging niet lukt, speel dan niet voor held maar ga terug en sluit de deur.

De branddriehoek

Alvorens in te gaan op het blussen van een brand is het belangrijk te weten hoe het komt dat iets brandt. Brand kan namelijk alleen maar ontstaan als er aan drie belangrijke voorwaarden wordt voldaan.

Het volgende moet aanwezig zijn:

 • Brandbare stof.
 • Voldoende zuurstof.
 • Ontbrandingstemperatuur.
Samen vormen deze drie voorwaarden de branddriehoek.
 
 
Is een van deze drie voorwaarden niet aanwezig dan is er geen brand (meer). Het blusprincipe berust dan ook op de tactiek van het weghalen van een van deze drie.

Voorbeeld:

 • Een glas over een brandende kaars plaatsen = zuurstof weg.
 • Een brandende krant nat maken = temperatuur verlagen.
 • Gasfles dicht draaien = brandbare stof weg.

Water als blusmiddel

 
Het bekendste en meest gebruikte blusmiddel sinds mensenheugenis is water. In veel gebouwen zijn brandslanghaspels opgehangen. Een dergelijke haspel is altijd aangesloten op de drinkwaterleiding. Dit zorgt dat u de beschikking heeft over een onbeperkte hoeveelheid blusmiddel. Het grote voordeel erbij is dat, als u de straalpijp op de sproeistand zet de sproeistraal zorgt voor het blussende effect op een groot oppervlak en als u de straalpijp dicht bij uw gezicht houdt, heeft u minder last van rook en hitte.
 • Draai het afsluiterwieltje/kogelkraan open.
 • Rol de slang af door te lopen
 • Open bij de brand de straalpijp en blus op de sproeistand.
 • Blus na met de een gebonden straal.
 • Haal brandresten uit elkaar en blus ze verder af.

LET OP: ELEKTRICITEIT,VET, BENZINE, OLIE NIET MET WATER BLUSSEN!!

Poederblussers

 
Poederblussers zijn er in verschillende soorten en maten. De meest gebruikelijke zijn de ABC-poederblussers dus geschikt voor vaste stoffen, vloeistoffen en gas branden.De apparaten zijn er al vanaf 2 kg. t/m 12 kg.

De 2 kg. blussers hebben een spuitmond op het apparaat met een knijpafsluiter. De grotere poederblussers hebben een korte slang met daaraan een bluspistool.

De blussers worden als volgt bediend

 • De borgpen wordt er uit getrokken;
 • De spuitmond of pistool wordt op het vuur gericht;
 • Knijp de afsluiter in. De poederwolk komt nu vrij.

De grote toestellen zijn uitgevoerd onder permanente druk of niet permanent onder druk. Een toestel wat permanent onder druk staat heeft altijd een voor iedereen zichtbare drukmeter. Bij een toestel wat niet permanent onder druk staat moet u altijd een extra handeling uitvoeren alvorens het toestel bedrijfsklaar is. Kijk dus altijd goed op de gebruiksaanwijzing op het toestel.

Blus met poeder altijd met de wind mee. (poeder beperkt het zicht)

Blussen van vaste stoffen (A-Branden)
 
 • Blus met stoten.
 • Richt de bluswolk op de onderkant van de vlam.
 • Als de ergste vlammen geblust zijn haalt u de verbrande resten uit elkaar om verder af te blussen

Blussen van vloeistofbranden (B-branden) 

 
 • Blus met de wind mee, ononderbroken van links naar rechts en van voor naar achter.
 • Spuit nooit in de brandende vloeistof. Dit veroorzaakt alleen maar uitbreiding van de brand.
 • Blus bij een autobrand stootsgewijs tussen de spleten van de grill door, wacht even en kijk of uw bluspoging effect heeft. Open nooit direct geheel de motorkap, er kan dan door toevoer van zuurstof een steekvlam ontstaan die u kan verwonden.

Blussen van een gas brand (C-branden)

 
 • Bij een gasbrand die u blust met poeder. Kunt u dit pas blussen, wanneer u er zeker van bent dat de afsluiter dichtgedraaid kan worden, direct nadat het vuur gedoofd is. Wanneer u de afsluiter niet kunt vinden of wanneer hij moeilijk te benaderen is, blus dan de omgeving af en laat het gas branden en wacht op de brandweer. Wanneer een gasvlam eenmaal is gedoofd en de afsluiter blijft open, dan stroomt het gas weg en kan weer worden ontstoken door hete delen. Het gevaar van explosie is dan zeer groot!
Koolzuursneeuwblussers (CO2)
 

Koolzuursneeuwblussers herkent u gemakkelijk door de zogenoemde expansiekoker. Deze koker zit vast op het toestel (bij kleine apparaten) of aan een slang (bij de grote apparaten) en zorgt ervoor dat de blusstof niet als vloeistof maar in de vorm van sneeuw uit het toestel wordt geblazen.

Let op!: De tempratuur van de sneeuw is -79º C. en kan ernstige vriesbrandwonden veroorzaken. Dus richt nooit op personen. Pak nooit de koker vast. Ook deze heeft bij gebruik de tempratuur van -79º C. (hij slaat ook wit uit).

 • Verwijder de borgpen.
 • Knijp de afsluiter in.

Gebruik het toestel bij voorkeur binnen. Buiten vervliegt de blusstof snel. Blust u in een kleine ruimte, verlaat hem dan na de blussing snel (koolzuursneeuw verlaagt de hoeveelheid aanwezige zuurstof).

 

Schuimblussers

 
Sproeischuimblussers zijn gevuld met water waaraan een middel is toegevoegd dat het water als het ware dunner maakt. Het dringt daardoor snel in brandende vaste stoffen zoals papier, hout en textiel en blust heel goed. Omdat het toegevoegde middel op brandbare vloeistoffen drijft is het ook bruikbaar bij vloeistofbranden (maar niet op de pan met vet). Het middel is niet slecht voor het milieu. Door een speciale constructie van het spuitmondje kan het zelfs van een korte afstand, zonder gevaar op elektra worden gespoten.
 • Trek de borgpen weg
 • Sproeipijp op de brand richten
 • Knijp kraan indrukken
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron : Brandblusserwinkel.nl