Wespenverdelging

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJ
       WESP                                                                                                           
 
 
                                             
LET OP : de brandweer bestrijdt enkel wespennesten. Voor bijenzwermen moet een imker geraadpleegd worden.
 
Hieronder willen wij U alvast wat meer informatie geven over de wespen.
  
De wesp
Wespen leven in kolonies. Een wespennest is te herkennen aan de ronde vorm en de grijzige kleur. Het is gemaakt van een papierachtig materiaal, dat door de wespen wordt gemaakt door houtachtig materiaal af te knagen en te vermengen met hun speeksel. Een wespennest wordt in het najaar verlaten. De werksters en de koningin sterven. De jonge koninginnen vliegen uit en overwinteren in een schuilplaats. In het voorjaar maken zij een nieuw nest. De oude nesten worden niet meer gebruikt en worden opgegeten door andere insecten. Koninginnen leven 1 jaar, werksters enkele maanden. De koningin legt de eitjes en de werksters zijn actief in het verzamelen van voedsel voor de larven. Zij verdedigen het nest en worden agressief als het nest te dicht wordt genaderd.

Nestplaatsen
Nesten kunnen zowel binnen- als buitenshuis worden gemaakt. Binnenshuis bijvoorbeeld op zolder, onder het dak of de goot, onder vloeren, tussen plafonds of in de spouwmuur. Buitenshuis bijvoorbeeld in de grond in oude mollengangen, vrijhangend in struiken of in vogelnestkasten. Vergeet niet ook in de schuur te kijken.
 
Hoornaars
De hoornaars zijn van de andere wespen te onderscheiden doordat ze groter zijn en aan de roodbruine kleur die op kop, thorax en poten voorkomt. De andere wespen zijn daar zwart of geel. De Europese hoornaar is de grootste sociale wesp van Europa, waarvan de koningin wel 40 mm lang kan worden. Gemiddeld is de koningin echter 23-35 mm lang. De werksters zijn 18-25 mm lang en de mannetjes 21-28 mm. De mannetjes hebben een lid meer aan hun voelsprieten dan de werksters.
  
Wespennest verdelgen
Zoals gemeld worden nesten gebouwd in verlaten muizennesten, in de grond, in schuren, muurholten, spouwmuren of onder een dak. Een afgebouwd nest heeft gemiddeld een doorsnede van 20-35 cm en een wanddikte van 2 cm, maar er komen ook veel grotere nesten voor. Vaak zijn er meerdere nestingangen. De nesten worden gemaakt van plantenvezels of droog hout. Dikwijls ziet men wespen aan droog hout knagen. Door de plantenvezels of het hout fijn te kauwen ontstaat er een papierachtige stof. De raten worden gemaakt van deze grijze of bruingele stof. De zeshoekige raten zijn altijd omgeven door een of meer ballonvormige omhulsels eveneens bestaande uit hetzelfde papierachtige materiaal. In de cellen van de raat legt de koningin haar eieren. In elke cel een. De Duitse wesp gebruikt alleen droog, verweerd hout, waardoor het nest er grijzig uitziet. De nesten van de Gewone wesp en de Hoornaar zien er roodbruin uit. Niet-geverfde vogelhuisjes of schuttingen in de tuin zijn overigens ook geschikt. Vanaf augustus-september begint het nest te vervallen en worden de werksters lastig voor de mens. De zweefvlieg Volucella dringt wespennesten binnen en legt haar eieren in het nest. De wespen verzetten zich niet tegen deze zweefvlieginvasie, omdat de merkwaardige, stekelige larven een zeer nuttige rol als opruimers hebben. De larven leven in de mesthoop onder het nest, waar de dode wespen zich ophopen. Ook maken ze de verlaten en vuile cellen van de wespen schoon, waardoor de cellen opnieuw gebruikt kunnen worden. De rupsen van het vlindertje Aphomia sociella leven ook als opruimers in wespennesten. Later in het jaar, als het nest achteruit gaat, vreten de rupsen echter ook de larven en poppen van de wespen op.
 
De eerste vraag moet luiden: is bestrijding wel nodig? Wespen zijn in het algemeen namelijk nuttige dieren, maar hun aanwezigheid dicht bij mensen kan wel eens ongewenst zijn. Het dichtstoppen van de uitvliegopening(en) van een nest heeft geen zin, omdat de wespen net zolang zullen zoeken of knagen tot ze een andere uitgang hebben gevonden of gemaakt. Soms werkt het zelfs averechts omdat de wespen op deze manier in grote aantallen ook binnen een gebouw terecht kunnen komen.

Wespen kunnen worden bestreden door de uitvliegopening van een nest te bestuiven met een poedervormig bestrijdingsmiddel. Dit middel wordt dan aan het lijf en de poten van de wespen het nest binnengebracht. Hierdoor sterven de larven en komt het volk in de problemen, of de koningin sterft waarna het gedaan is met het volk.