Wettelijke taken

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 22 wettelijke taken van de brandweer bestaan uit :
 • Het vervoer en het verzorgen van een verstikte of van een drenkeling: de aanvoer van zuurstof.
 • Hulp bij een ontploffing of een dreigende ontploffing.
 • Bevrijding van een persoon die in een lift of een andere gesloten ruimte is opgesloten.
 • Ontzetting van een op dak gevluchte persoon (in geval van geesteszieken).
 • Bevrijding van een onder puin of onder afbraakmateriaal bedolven persoon.
 • Bevrijding van een onder een voertuig (tram, vrachtwagen,enz...) geklemde persoon.
 • Bevrijding van een geëlektrocuteerde persoon.
 • Bevrijding van een rioolwerker (verstikking in riool).
 • Ophalen van personen uit een put, een kanaal, een vijver, enz.
 • Verwijdering van een belemmering op de openbare rijweg of van een obstakel dat dreigt op de openbare weg te vallen en dat gevaar oplevert voor personen of goederen.
 • Bevrijding van een persoon die gekneld zit in een machine.
 • Het leegpompen van ondergelopen kelders ten gevolge van overstromingen of breuken in de waterleiding onder de openbare weg.
 • Interventie in een gebouw waar schadelijke en/of gevaarlijke gassen vrijkomen.
 • Interventie in een gebouw waar stoom is ontsnapt.
 • Interventie ten gevolge van een oververhitte verwarmingsketel.
 • Het ventileren van lokalen waar rook, gas of koelgas is binnengedrongen.
 • Tussenkomsten bij vliegtuigen die in moeilijkheden verkeren.
 • Interventie bij een overstroming of ramp.
 • De neutralisering van een laag koolwaterstofverbinding of zuur.
 • Opsporing van een radioactieve bron die gevaar kan opleveren voor de bevolking.
 • Het onschadelijk maken of de vernietiging van wespen- en bijennesten of -zwermen die gevaar opleveren voor personen (eventueel met medewerking van een imker.)
 • Dringend vervoer van een zieke en van een slachtoffer van een ongeval.